Deelnemers

Travel Clinic Havenziekenhuis, Rotterdam   Dr. Perry van Genderen
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, UMC Utrecht   Dr. Marieke Dijkman
Werkgroep Adderonderzoek Nederland / RAVON   Pedro Janssen
Serpo Reptielen Zoo, Rijswijk   Walter Getreuer
Doelgroep gifslangen Lacerta   Jeremie Tai A Pin
Europese Slangenvereniging   Anton van Woerkom
Onafhankelijk lid   Jelmer Groen


Doelstellingen

1.   Het geven van informatie aangaande de behandeling van gifbeten, of zaken die daaraan gerelateerd zijn door het
    i) organiseren van informatiebijeenkomsten / congressen over gifbeten of daaraan gerelateerde onderwerpen.
    ii) informeren van professionals, zorgverleners en hobbyisten via website en facebook en via bij de GWN aangesloten verenigingen.
2.   Vergaren van kennis over gifbeten in de breedste zin van het woord.
3.   Het opzetten van een (inter)nationaal netwerk in de breedste zin van het woord, zowel voor behandelingen als voor het uitwisselen van informatie.


Belangrijke protocollen en publicaties

-   Help, ik ben gebeten door mijn gifslang! Litteratura Serpentium, 2014, Jrg. 34(1): 70-81
-   Idem, als flyer: Help, ik ben gebeten door mijn gifslang!
-   Wel of niet een drukimmobilisatieverband aanleggen? In de Nederlandse situatie niet noodzakelijk!
-   Protocol: Exotische(gif)slangen beetprotocol, NVIC
-   Protocol: Nederlandse Adder (Vipera berus) beetprotocol, NVIC
-   Protocol: Adderbeetprotocol, Havenziekenhuis, NVIC, WAN/RAVON
-   Protocol: Belgisch Antigifcentrum - De gewone adder (Vipera berus)
-   Veterinair protocol: Veterinair protocol: beet door de Nederlandse Adder (Vipera berus), NVIC
-   Praktische richtlijnen voor de behandeling van adderbeten bij de hond, Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 2012: 658-663, 665.
-   Adderbetenregistratie, RAVON
-   Overzicht: Overzicht opgeslagen antisera in het Nationaal Serum Depot, NVIC
-   Overzicht: Snakebite Physician-list
     
Geadviseerde regels voor het houden van gifslangen:
-   Advies richtlijnen voor het houden van gifslangen in gevangenschap, DGL
-   Meetlat uitleg, DGL
-   Meetlat tabellen, DGL
     
Andere interessante links:
-   Link naar GWN facebook
-   The Global Snakebite Initiative
-   Snakebite Protocols of UCSD Division of Toxicology
-   Clinical Toxinology Resources
-   WHO, Fact sheet N 337: Snake antivenoms
-   International Society on Toxinology - Global Snakebite InitiativeReacties zijn welkom bij de webmaster: anton@educatieve-media.nl